736.77

Opis

Insert

Rachmistrz nexoPRO to program do obsługi uproszczonej księgowości, przeznaczony dla firm rozliczających się w formie księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Sprawdza się zarówno wśród przedsiębiorców samodzielnie dokumentujących swoją działalność, jak i w biurach rachunkowych.Rachmistrz nexo PRO jest rozszerzoną wersją Rachmistrza nexo, zapewniającą dużo większą elastyczność. Oprócz pełnej funkcjonalności standardowego systemu pozwala m.in. tworzyć własne raporty i wydruki, na własny sposób opisywać zdarzenia gospodarcze (np. dodatkowymi transakcjami VAT), dokonywać analizy zapisów według różnorodnych cech z wykorzystaniem tzw. pól własnych, czy też rozliczać rozrachunki ratalnie lub ewidencjonować je według własnych typów. Możliwa jest także realizacja indywidualnych rozwiązań poprzez tzw. punkty rozszerzeń i Sferę dla Rachmistrza nexo.Rachmistrz nexo PRO jest częścią InsERT nexo PRO – zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą również: system obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej Subiekt nexo PRO i system finansowo-księgowy Rewizor nexo PRO.Podstawowe możliwości Rachmistrza nexo PRO:prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego (płynne przejście między różnymi formami księgowości);ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności;ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji), a także ewidencji wyposażenia i remanentów;podstawowa obsługa wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę;zaawansowany system rozliczeń właścicielskich: od składek ZUS wspólnika, poprzez ewidencję przychodów z innych źródeł, do odliczeń i obniżek podatku związanych z różnymi ulgami;ewidencja i rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej;obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony), raporty kasowe;obsługa operacji związanych z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (off-line i on-line);ewidencja i rozliczanie rozrachunków, integracja z zapisami księgowymi KPiR bądź EP oraz z zapisami VAT;wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i pracowników oraz podatek VAT;wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) oraz możliwość eksportu do programu Płatnik;automatyczna dekretacja do KPiR lub EP oraz rejestrów VAT za pomocą definiowalnych schematów;integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo;możliwość pracy jednostanowiskowej bądź sieciowej.Dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji PRO:Sfera dla Rachmistrza nexo – możliwość tworzenia własnych rozwiązań;definiowalne transakcje VAT;definiowanie własnych typów amortyzacji;sesje kasowe – narzędzie do weryfikacji pracy kasjera (w momencie zamykania sesji pogram sam wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w systemie);definiowalne rodzaje rozrachunków;możliwość podzielenia rozrachunku na raty (rozrachunek może być podzielony na wiele kwot cząstkowych z określeniem terminu płatności dla każdej z nich);ewidencja sesji rozliczeniowych tworzonych automatycznie podczas dokonywania rozliczeń;rozliczenia wielowalutowe (możliwość zaewidencjonowania np. faktury w euro rozliczanej częściowo w złotówkach, częściowo w dolarach lub w innej walucie);rozbudowane schematy dekretacji, których wykonanie można warunkować od dowolnej cechy dokumentu źródłowego; ewidencjonowanie zapisów w KPiR i EP uwzględniające korekty uzyskania przychodów wynikających z odliczeń przypadających w całości na wspólnika;pola i słowniki własne do opisywania obiektów w programie umożliwiające dokonanie analizy wg własnych kryteriów i do wykorzystania w warunkowych schematach dekretacji;definiowanie własnych raportów i wydruków z możliwością ich eksportu do innych programów InsERT nexo;punkty rozszerzeń – możliwość rozszerzenia logiki biznesowej o własne algorytmy (np. wyliczenie wartości konkretnego pola na deklaracji).

Programy biurowe


gck medyka
, zajac max zwiastun
, airport rzeszów
, zkm 26
, cuda wianki przemyśl menu
, python junior praca
, jak napisać procedurę przykład

yyyyy