165 784.94

Opis

AutoMate 9 Premium Edition to oprogramowanie do automatyzacji zadań dla serwerów i stacji roboczych. zadania mogą być oparte o różnego typu akcje a sam program integruje się z takimi usługami jak: FTP / SFTP, SQL, Email, HTTP, VB Scripts, VMWare Host i VMWare Guest, Services, zmienne środowiskowe, Exchange, Web Browser, Twitter, MSMQ i wiele innych. Program zapewnia tworzenie automatyzacji bez potrzeby tworzenia i zarządzania kodem. Dzięki temu można obniżyć koszty utrzymania systemu i redukować czas na jego obsługę. Oprócz tego AutoMate 9 zawiera zaawansowany mechanizm naprawczy, który umożliwia przewidywać problemy a w razie ich wystąpienia automatycznie je rozwiązywać poprzez wieloetapowe zaprogramowanie działania. Wszystko odbywa się bez udziału administratora. Najważniejsze cechy programu AutoMate 9 Premium Edition: Tworzenie zadań – program posiada niezwykle łatwy w użyciu i intuicyjny interfejs wykorzystujący w wielu miejscach mechanizm przeciągnij-i-upuść. zadania są budowane w oparciu o wypełnianie pustych bloków z możliwością wykorzystywania własnych akcji wykorzystywać. zapewnia obsługę wielu dokumentów, wyszukiwanie i zmianę, podgląd stosu, ulepszony mechanizm wyszukiwania z filtrowaniem w celu szybkiego odnajdywania pożądanej akcji. Tworzenie skryptów bez kodu – AutoMate zapewnia konfigurowanie czy rozwijanie automatyzacji bez potrzeby pisania jakiegokolwiek kodu czy jego zarządzania. To znacząco redukuje koszty wdrożenia i utrzymywanie systemu a także ułatwia automatyzację. Wyzwalacze (triggery) – triggery to obiekty, które obserwują wybrane zdarzenia systemowe lub warunki do jego wystąpienia a następnie uruchamiają odpowiednie zadania. Można ustawić trigger do automatycznego uruchamiania zadania opartego o harmonogram, gdy wystąpi zdarzenie na plikach systemowych, gdy pojawi się nowy wpis w systemowym dzienniku zdarzeń oraz innych typów zdarzeń czy warunków. Monitorowanie dziennika zdarzeń – tradycyjne rozwiązania do monitorowania dziennika zdarzeń umożliwiaj jedynie powiadamianie o zaistniałych problemach. Niektóre pozwala na uruchamianie jakiegoś programu w takiej sytuacji. AutoMate zaś pozwala dodatkowo na budowanie wieloetapowych zadań naprawczych. Problemy są wykrywane i rozwiązywane automatycznie bez udziału człowieka. Edycja Premium zawiera dodatkowo – wsparcie dla akcji Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Windows Azure Storage, Amazon Web Services, Active Directory, VMware, MSMQ, Microsoft Exchange oraz wsparcie dla Native Terminal Emulation, SNMP, SharePoint Licencja AutoMate 9 dostępna jest w wariantach zależnych od liczby komputerów i zawiera w sobie 1-roczną usługę Maintenance. zobacz także:AutoMate 9 Professional Edition

Programy narzędziowe


wzor na cosinusa
, istqb egzamin próbny online
, carny ekran
, mikrotik hex

yyyyy