1 279.20

Opis

Moduł Słup żelbetowy Eurokod PN-EN przeznaczony jest do obliczeń statycznych i wymiarowania słupów żelbetowych. Moduł może prowadzić obliczenia statyczne samodzielnie i niezależnie lub przejmować wyniki obliczeń z modułu Rama 2D, w celu przeprowadzenia dalszego wymiarowania elementów.

Edytory grafiki i video


seachange polska
, pkps przemyśl
, yasam grajewo
, sonda ultradźwiękowa
, polskie piosenki
, atlas motyli online

yyyyy